УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА

ГАЛЕРИЈА
Слики од бислимска клисура

Previous Image
Next Image

info heading

info content


ГАЛЕРИЈА
Слики од состаноци на проектен тим и партнери во бислимска клисура

Previous Image
Next Image

info heading

info content


ГАЛЕРИЈА
Слики од маркирање на патеки во бислимска клисура

Previous Image
Next Image

info heading

info content


ГАЛЕРИЈА
Слики од подготовка и монтажа на видиковец, заштитни рампи, огради и табли

Previous Image
Next Image

info heading

info content


ПАРТНЕРИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот “УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА”, проект спроведуван како дел од „Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)”, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Проектот е финансиран од Општина Куманово, врз основа на број Reference No. (BIH 10/00120547- LVGA_ZNU_2023-19).

Бислимска клисура