УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА

ДОКУМЕНТИ

СТУДИЈА ЗА РАСТИТЕЛНИОТ И ЖИВОТИНСКИОТ СВЕТ ВО БИСЛИМСКА КЛИСУРА

СТУДИЈА ЗА КУЛТУРНО – ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО ВО БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА

СТУДИЈА ЗА СПЕЛЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА 

ПОВИК ЗА ЈАВНА НАБАВКА 

 

ПАРТНЕРИ НА ПРОЕКТОТ

Проектот “УРЕДУВАЊЕ, ПРОМОЦИЈА И ЗАШТИТА НА БИСЛИМСКАТА КЛИСУРА”, проект спроведуван како дел од „Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 (ReLOaD2)”, финансирана од Европската унија, а спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Проектот е финансиран од Општина Куманово, врз основа на број Reference No. (BIH 10/00120547- LVGA_ZNU_2023-19).

Бислимска клисура